AML (Anti-Money Laundering)

AML neboli opatření proti praní špinavých peněz jsou povinny implementovat osoby uvedené v zákoně 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. My Vám tuto implementaci a všechny povinné činnosti dokážeme zjednodušit.


Rozsah služeb AML
Zajištění povinností dle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro následující povinné osoby:
 • pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění,
 • osoba oprávněná ke směnárenské činnosti,
 • osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodů,
 • osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi
 • osoba oprávněná obchodovat s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy,
 • osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou (například obchodníci s kryptoměnami),
 • podnikatelé, kteří zde nejsou uvedeni, ale přijímají hotovost v hodnotě 10 000 EUR a vyšší.
 
Příklady některých povinností:
 • Zavedení systému identifikace a kontroly klienta, ověřování klientů v seznamu mezinárodních sankcí, kontrola politicky exponovaných osob, skutečných majitelů, kontrola, jestli obchody nevykazují znaky podezřelých obchodů,
 • vypracování systému vnitřních zásad,
 • hlášení kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu a zabezpečování průběžného kontaktu s tímto úřadem,
 • alespoň jednou ročně zabezpečit školení zaměstnanců v požadovaném rozsahu a vytvořit z něj záznam,
 • spolupracovat s Finančním analytickým úřadem při vyšetřování podezřelých obchodů a odpovídat na dotazy tohoto úřadu,

- zpět -


© 2019-2022 Copyright všechna práva vyhrazena.
compliance.bvconsulting.cz