Compliance

Compliance je průběžná kontrola právních předpisů, stanovisek kontrolních orgánů a zajištění souladu s vnitřním předpisy společnosti. V minulosti mohla být veřejností pozice compliance vnímána jako okrajová, nedůležitá někdy i nadbytečná, s růstem regulací napříč všemi sektory tomu však již dnes není. Důležitost compliance většina firem pochopí ve chvílích, kdy přichází regulátor na kontrolu, nebo když se společnost chce rozšiřovat a potřebuje k tomu součinnost regulátora (například formou získání příslušné licence). V takových chvílích společnosti velmi ocení dostatečné zajištění této pozice. Zajištění compliance se však nemůže stát pouze nárazovou službou, protože ve chvíli, kdy k situací, která vyžaduje součinnost compliance, dojde, společnosti už většinou nestihnou funkci compliance dostatečně zabezpečit. Pro dostatečné zabezpečení compliance totiž nestačí pouhá znalost právního prostředí, ale člověk v pozici compliance musí být seznámen i s faktickým fungováním společnosti. Pozice Compliance by tedy měla být pravou rukou managementu.


Rozsah našich služeb pro finanční společnosti:
 • Poradenství v oblasti compliance pro obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele.
 • Nastavení procesů řízení a vnitřní kontroly.
 • Zajištění externí funkce compliance pro investiční zprostředkovatele.
 • Příprava podkladů pro licenční řízení u ČNB.
 • Pravidelné školení zaměstnanců.
 • Zabezpečení dokumentů pro plnění informační povinnosti vůči zákazníkům.
 • Compliance audit
 • Tvorba vnitřních předpisů a postupů.
 • Externí spolupráce při kontrole ČNB.
 • Asistence v řešení sporů u finančního arbitra.
 • Vypracování opatření proti praní špinavých peněz (AML).
Rozsah našich služeb pro nefinanční společnosti:
 • Audit interních procesů a pravidel a jejich revize v souladu s platnou legislativou.
 • Tvorba vnitřních předpisů.
 • Nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů, průběžné compliance kontroly a jejich provádění.
 • Spolupráce při komunikaci s regulujícími úřady veřejné správy.
 • Spolupráce na řešení sporů se zákazníky.
 • Vypracování opatření proti praní špinavých peněz (AML).

- zpět -


© 2019-2022 Copyright všechna práva vyhrazena.
compliance.bvconsulting.cz